Kregarjeva sodelovala na seminarju SZSLO

Kregarjeva sodelovala na seminarju SZSLO

Socialna zbornica Slovenije (SZSLO) in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sta v petek, 26. aprila, organizirala seminar Delo s prostovoljci in prostovoljkami, na katerem je bila prisotna tudi Ana Kregar, vodja prostovoljstva na Slovenski univerzitetni športni zvezi.

Udeleženci so na šesturnem seminarju poslušali predavanja o Pregledu vloge prostovoljstva v okviru socialnega varstva, Predstavitvi strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, Prostovoljstvu v Sloveniji, Mentorstvu in spreminjanju dela prostovljk in prostovoljcev ter se seznanili tudi s primeri dobre prakse.

»Na seminar sem odšla s pričakovanji, da se bom naučila nekaj novega in videla primere dobre prakse, ki mi bodo pomagale pri nadaljnem delovanju. Moje pričakovanja pa niso bila le uresničena, ampak tudi presežena,« je o seminarju povedal Kregarjeva.

Facebook Twitter Google+ Pinterest