Vabljeni na Nacionalni forum na temo spolnega nasilja v športu

Vabljeni na Nacionalni forum na temo spolnega nasilja v športu

Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani vabi zainteresirano strokovno javnost na nacionalni forum z naslovom glasovi za resnico in dostojanstvo (Spolne zlorabe v športu) ob predstavitvi projektnih aktivnosti mednarodnega projekta o spolnem nasilju v športu – Voice (Glas). Forum bo potekal v četrtek dne 5. 4. 2018 od 9 do 14 ure v Radisson Blu Plaza Hotel, v Ljubljani.

O projektu »Voice«

Projekt »Voice« je mednarodni projekt na katerem sodeluje dvanajst partnerjev od katerih je osem izobraževanih ustanov iz prav toliko evropskih držav, štirje partnerji pa so nadnacionalne evropske organizacije, ki delujejo na področju športa in mladih. Projekt je podprla Evropska komisija v okviru programa Erasmus+

Cilj projekta »Voice« je povečati zmogljivost športne skupnosti za boj proti spolnemu nasilju in okrepiti integriteto v športu. Namen projekta »Voice« je osveščati zlasti športno javnost o spolnem nasilju v športu ter spodbuditi določevalce k vzpostavitvi mehanizmov za izobraževanje ciljnih javnosti o spolnem nasilja v športu; kako spolno nasilje prepoznavati in kako se mu zoperstaviti.

V okviru projekta »Voice« bodo zbrani ključni raziskovalni podatki, ki bodo pomagali evropski športni skupnosti soočiti se spolnim nasiljem v športu ter pomagati prizadetim zaradi tega nasilja. Zbrani podatki bodo pomagali vzpostaviti platformo za izmenjavo znanj in izobraževalnih virov za potrebe evropske športne skupnosti.

Facebook Twitter Google+ Pinterest